Velikost panojev

Na razpolago Vam ponujamo slednje formate plakatov:

Sprednji pano v velikosti 1,7 x 1,3m

2x Stranski pano v velikosti 4,0 x3,0m

Zadnji pano v velikosti 2,2 x 1,5m

 

 

 

 

 

Velikost panojev - Mobil jumbo premicni oglasi na prostem, oglaševanje na vozilih

Pripravi za tisk

 
povezava na cenik

Single market Ltd., Office 7 35-37 Ludgate Hill, London, England, EC4M 7JN,
Tel.: 040184184, info@famousmedia.si