opis paketov

Dnevni paket

 

Dnevni zakup oglasnega prostora Mobil jumbo(2x stranski pano, zadnji in sprednji pano)- stacionarna pozicija ali kontinuirana vožnja,zvočno oglaševanje

- 1 premik na frekventno lokacijo

Dvotedenski paket

 

Zakup oglasnega prostora Mobil jumbo - 14 dni( 2x stranski pano, zadnji in sprednji pano, - stacinarne pozicije ali kontinuirana vožnja, zvočno oglaševanje.Vključenih:

do 14 premikov na frekventne lokacije

Mesečni paket

 

Zakup oglasnega prostora Mobil jumbo - 30 dni( 2x stranski pano, zadnji in sprednji pano,- stacionarne pozicije ali kontinuirana vožnja, zvočno oglaševanje. vključenih:

- do 30 premikov na frekventne lokacije

 

Kontinuirana vožnja

 

Zakup oglasnega prostora Mobil jumbo in vožnja po dogovorjeni poti od 4 do 10 ur dnevno in postavitve na frekventne lokacije.

- Možnost predvajanja zvočnih posnetkov(spoti) v času vožnje

 

opis paketov - Mobil jumbo premicni oglasi na prostem, oglaševanje na vozilih

Pripravi za tisk

 
povezava na cenik

Single market Ltd., Office 7 35-37 Ludgate Hill, London, England, EC4M 7JN,
Tel.: 040184184, info@famousmedia.si